Αποθήκευση

Δεν έχετε χώρο; Μπορούμε να αποθηκεύσουμε προσωρινά τα εμπορεύματα ή τα αντικείμενα σας, μέχρι την ημερομηνία παράδοσης ή παραλαβής.